LIBERTY'S Marche Vernaison Allee 3/5 Stand 105 - 93400 SAINT-OUEN -FRANCE-

Version Francaise  English version  Auf Deutsch  Versione Italien  Version Espanola  Em Portuges  Russian version  Cesky  Japanese version  Chinese version  Korean version

" ATMOS Hodiny "


Nastavení a provoz:

NIKDY neposouvejte ani neposouvejte hodiny ATMOS, dokud nezablokujete vyvažovací kolecko pomocí zajištovací pácky ( A ) pod císelníkem.


1/ UMÍSTENÍ:

Umístete hodiny ATMOS na krbovou rímsu nebo kus nábytku, který je rovný a pevný.

2/ JAK ZACÍT A ZASTAVIT:

Chcete-li zacít, pomalu a úplne zatlacte na zajištovací pácku ( A ) pod volicem zprava doleva. Tím zacne vyvažovací kolo pomalu oscilovat. NIKDY SE NEDOTÝKEJTE VYVAŽOVACÍHO KOLA ( B ). Pro zastavení a zablokování balancního kolecka pomalu a úplne zatlacte na zajištovací pácku ( A ) pod císelníkem, zleva doprava. Nikdy nenechávejte zajištovací páku v poloze „mrtvý stred“.

3/ JAK NA ÚROVNI:

Hodiny ATMOS musí být vždy dokonale vyrovnané, aby bylo zajišteno presné merení casu. Nejprve položte hodiny na místo, kde zustanou - pak zahajte pohyb, jak je popsáno v odstavci 2. Hodiny jsou ve vodorovné poloze, když špicatý mosazný kolík ( C ) na spodní strane vyvažovacího kolecka ukazuje prímo dolu k modrá tecka ( D ), na základní desce hodin. Chcete-li nastavit skutecnou úroven - zatímco vyvažovací kolecko pomalu osciluje - otocte každým ze dvou krídlových šroubu ( E ) ( E ) na základne hodin. Strídave jimi otácejte, dokud špendlík nebude vycentrován nad modrou teckou.

4/ JAK NASTAVIT:

Zatlacte prstem na minutovou rucicku ve smeru hodinových rucicek. NIKDY NETLACTE HODINOVOU RUCICKU.

5/ JAK REGULOVAT:

Na horní strane hodin je zašpicatelá pácka, kterou lze nastavit pres gradaci od "S" (pomalu) po "F" (rychle). Nechte hodiny bežet jeden týden bez nastavení a poté je podle potreby regulujte.


NEDOTÝKEJTE se vyvažovacího kolecka nebo hodinového mechanismu.
NEDOTÝKEJTE se hodinové rucicky. Nastavte hodiny pouze pohybem minutové rucicky.
NEPRESOUHEJTE ani neposouvejte hodiny ATMOS, dokud nezastavíte a nezajistíte vyvažovací kolecko pomocí zajištovací páky.

Tisk


Home Back to the top E-Mail
E-Mail E-Mail  |  Home |  Search |  Sales conditions |  Payment |  Books for sale |  Site map |  Links |  Feedback Items for sale on eBay